วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม “กระป๋องบูมเมอแรง”

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 58 11.50 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม “กระป๋องบูมเมอแรง”
บริเวณโดมหน้าอาคาร 2 โดยมีครูและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก...
ค้นหาบนบล็อก