วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

            โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันการศึกษาทุกระดับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับ

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ย้อนเวลาไปกับวันวิทยาศาสตร์

 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
         หลายคนกำลังตั้งคำถามว่า... วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ? แล้วทำไมต้องชื่อ วันวิทยาศาสตร์ด้วยล่ะ ?

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตารางธาตุ


 นักเรียนมัธยมปลาย หรือนักศึกษาที่เรียนวิชาเคมีคงจะคุ้นเคยกับตารางธาตุ (Periodic Table of Elements) เป็นอย่างดี เพราะเรามักจะเห็นมันถูกทำเป็นป้ายแขวนในห้องเรียน โดยหน้าตาของมันก็จะประกอบด้วยช่องสีสันต่างๆ ที่แสดงชื่อเรียกธาตุต่างๆ แบบตัวย่อ และตัวเลขที่เกียวกับคุณสมบัติของพวกมัน ซึ่งก็ท่องจำกันไป  และหน้าตาของธาตุต่างๆ เหล่านี้

ค้นหาบนบล็อก