วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การสร้างแบบจำลอง DNA อย่างง่าย ชั้นม.4


บทเรียนเรื่อง DNA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/8
จุดประสงค์ อธิบายความแตกต่างของลำดับนิวคลิโอไทด์ใน DNA
วัสดุและอุปกรณ์
1. ผลไม้หรือผักต่างๆที่หั่นเป็นชิ้นและมีสีแตกต่างกัน 4 ชนิด จำนวนสีละ 30 ชิ้นต่อกลุ่ม
2. ถั่วฝักยาว จำนวน 4 เส้นต่อกลุ่ม
3. ไม้จิ้มฟัน   จำนวน 30 อันต่อกลุ่ม
นักเรียนระดมความคิดวางแผนในการทำสาย DNA จากโจทย์ที่ครูกำหนดให้

นักเรียนลงมือปฏิบัติในการต่อสาย DNA
แบบจำลอง DNA ที่สำเร็จแล้ว
แบบจำลองสาย DNA อย่างง่าย

ผู้รายงาน ครูนงนุช เนตรเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก