วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรม STEM ศึกษา : นั่งร้านทรงพลัง

การนำความรู้ด้าน STEM   มาใช้แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม นั่งร้านทรงพลังไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก