วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

            โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันการศึกษาทุกระดับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับ

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ย้อนเวลาไปกับวันวิทยาศาสตร์

 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
         หลายคนกำลังตั้งคำถามว่า... วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ? แล้วทำไมต้องชื่อ วันวิทยาศาสตร์ด้วยล่ะ ?

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตารางธาตุ


 นักเรียนมัธยมปลาย หรือนักศึกษาที่เรียนวิชาเคมีคงจะคุ้นเคยกับตารางธาตุ (Periodic Table of Elements) เป็นอย่างดี เพราะเรามักจะเห็นมันถูกทำเป็นป้ายแขวนในห้องเรียน โดยหน้าตาของมันก็จะประกอบด้วยช่องสีสันต่างๆ ที่แสดงชื่อเรียกธาตุต่างๆ แบบตัวย่อ และตัวเลขที่เกียวกับคุณสมบัติของพวกมัน ซึ่งก็ท่องจำกันไป  และหน้าตาของธาตุต่างๆ เหล่านี้

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม “กระป๋องบูมเมอแรง”

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 58 11.50 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม “กระป๋องบูมเมอแรง”
บริเวณโดมหน้าอาคาร 2 โดยมีครูและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก...

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การทดสอบปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ

การทดสอบปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ 

โดยมีจุดประสงค์ในการทดสอบคือ
1. สามารถทดสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้บางชนิดได้
2. สามารถเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้ได้
3. ทดลองและสรุปผลการทดลองได้

...


การเรียนการสอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครูอารมย์ตรีวนิชย์กุล

นำเสนองานที่ครูให้ไปสืบค้นเรื่องตารางธรณีกาล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

...

นำเสนองานที่ครูให้ไปสืบค้นเรื่องตารางธรณีกาล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

โดย  ครูผกามาศ  แดงชอบกิจวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักเรียนชั้นม.2 ทำการทดลองเรื่องสารอาหารในอาหาร


ทำการทดลองเรื่องสารอาหารในอาหาร
โดย
คุณครูนนทวรรณ มณีโชติ                                               
                                                   
                                                       ทดสอบสารอาหารต่าง ๆ
                                                   

                                                 
                                           รอสารผ่านความร้อนเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงวิธีการผสมสารอาหารกับสารที่ใช้ทดสอบ

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมครูผู้ดูแลเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้

              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดประชุมครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสะระการเรียนรู้ ที่ดูแลเว็บบล็อก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต อาคาร 1 นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้พูดถึง    การใช้ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดให้มีการจัดสร้างเว็บบล็อกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่กิจกรรม การเรียนการสอนรวมถึงผลงานของนักเรียนและครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

พิธีวันครู

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมงานวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 16 มกราคม 2558 ในพิธี ตัวแทนคุณครูรับรางวัลครูแสนดี หลังพิธีมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาไทยเชื่อมความสามัคคี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นที่ประทับใจและสนุกสนานกันถ้วนหน้า
ภาพโดย : คุณครูสุนทร ปานบุตรสะราคัม

ค้นหาบนบล็อก