วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ smartphone ผ่านโปรแกรม kahoot ระดับชั้น ม.ต้น

           วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้ smartphone  ผ่านโปรแกรม Kahoot ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ หอประชุม St.paul  โรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยโทรศัพท์ smartphone เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  ครูผู้สอนสามารถวางแผน   ออกแบบการสร้างข้อสอบในรูปแบบใหม่  ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น

             บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก