วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักเรียนชั้นม.2 ทำการทดลองเรื่องสารอาหารในอาหาร


ทำการทดลองเรื่องสารอาหารในอาหาร
โดย
คุณครูนนทวรรณ มณีโชติ                                               
                                                   
                                                       ทดสอบสารอาหารต่าง ๆ
                                                   

                                                 
                                           รอสารผ่านความร้อนเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงวิธีการผสมสารอาหารกับสารที่ใช้ทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก