วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นำเสนองานที่ครูให้ไปสืบค้นเรื่องตารางธรณีกาล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

...

นำเสนองานที่ครูให้ไปสืบค้นเรื่องตารางธรณีกาล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

โดย  ครูผกามาศ  แดงชอบกิจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก