วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การทดสอบปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ

การทดสอบปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ 

โดยมีจุดประสงค์ในการทดสอบคือ
1. สามารถทดสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้บางชนิดได้
2. สามารถเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้ได้
3. ทดลองและสรุปผลการทดลองได้

...


การเรียนการสอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครูอารมย์ตรีวนิชย์กุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก