วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม1 เรื่อง กระบวนการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์

กระบวนการลำเลียงสารผ่านเซลล์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1/1-3ครูบัลลพ บานเเย้ม รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก