วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่1

การจัดการเรียนการสอน เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่3/1-3
จุดประสค์การเรียนรู้ อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์

ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ มีสมบัติทางไฟฟ้าแตกต่างกัน ซึ่งในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีทรานซิสเตอร์ประกอบในวงจรจะมีทรานซิสเตอร์เป็นตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิด-เปิดวงจรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ มีสมบัติทางไฟฟ้าแตกต่างกัน
ตัวต้านทานทำหน้าที่จำกัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ไดโอดมีสมบัติให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทิศทางเดียว
และทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิด-เปิดวงจร

จัดการเรียนการสอนโดย ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ5-6คน 8 กลุ่ม ให้เเต่ละกลุ่มทำการศึกษาหัวข้อต่อไปนี้  1.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวต้านทาน
          2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดโอด
          3.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์
          4.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซิลิกอนซิป
          5.การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การต่อตัวต้านทาน และไดโอด
          6.การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์ เเละซิลิกอนซิป
          7.ประโยชน์ของอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มทำการศึกษาหัวข้อต่างๆจากในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ แหล่งการเรียนรู้อื่น เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์สื่อสาร จากนั้นร่วมกันอภิปรายลงข้อสรุปเเละร่วมกันจัดทำเป็นแผนผังความคิด ครูผู้สอนให้นักเรียนจับฉลากออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน มีการถามคำถามโต้ตอบระหว่างกลุ่มที่นำเสนอเเละนักเรียนในห้อง

ครูบัลลพ บานเเย้ม รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก